Vill du ha mer positiva erfarenheter i ditt liv?
Förbättra ditt liv? Mer flow?
Att ändra dina tankar och ord kan förbättra ditt liv!

Vår kropp, liksom allt annat i våra liv är en spegel av våra inre tankar och föreställningar.

Om dina tankar och ord är negativa, drar du till dig negativa erfarenheter i ditt liv.
Om dina tankar och ord är positiva, drar du till dig positiva erfarenheter i ditt liv.

Känner du till attraktionslagen?

Kom med oss för en härlig upplevelse.

Den första lektionen :

  • En guidad meditation för att hitta vad du vill förbättra i ditt liv.
  • Förvandla dina negativa tankar och ord till positiva tankar och ord.
  • Lära sig hur man kan dra till sig mer positiva erfarenheter i ditt liv.
  • Finna sätt att förbättra din hälsa om du har problem med den.
  • Skapa dina egna positiva affirmationskort.

Tillsammans, via guidade meditationer, gruppdiskussioner, visualiseringar, affirmationer, kan  vi återknyta kontakten med vår inre barn, släppa det förflutna, lyssna på våra kroppar, kommer vi att bearbeta:
Självkänsla, relationer, hälsa, förlåtelse, kärlek, arbete, välmående

Jag kommer att ge dig verktyg för att lyckas.

Grupplektioner (17 € / person) eller individuella lektioner (30 € / pers)
Du har möjligheten att ta en lektion eller sa kan du fortsätta arbeta med dig sjläv i flera lektioner.

Vittnesmål

bool(false)